V grafické práci se snažíme nejprve dobře porozumět funkci výrobku nebo podstatě služby, abychom ji mohli dobře výtvarně uchopit. Spokojeni jsme až tehdy, je-li vizuální komunikace čistá, vtipná a jednoznačná. Abychom tvůrčí práci mohli dělat dobře, musíme mít z výsledku radost. Ta je nutným předpokladem naší práce.
Umíme širokou škálu grafického designu, od klasické tištěné grafiky přes animované 3D spoty až po design průmyslových výrobků.

 

What concerns graphics – to be able to choose the right artistic approach we first try to clearly understand the fiction of the product or the essence of the service provided. We dare to say we can call ourselves satisfied at the very last moment when the visual communication becomes clear, witty and without any double meaning. We feel we have to enjoy the result to be able to say we are good at our work and we are creative. That is the essential pre-requisite to our work. We are able to produce a wide range of grapfic design from classical printed graphics via animated 3-D spots to industrial products design.