CENY A UZNÁNÍ
HONOURS AND AWARDS


GRAND PRIX A ZLATÁ MEDAILE - ALFA VIDEO 86, Brno 1986
BRONZOVÁ MEDAILE - FESTIVAL KRÁTKÝCH FILMŮ, Varna 1987
ČESTNÉ UZNÁNÍ -TOURFILM 92 , Karlovy Vary 1992
STŘÍBRNÝ KVĚT - TOURFILM 94, hlavní cena, Karlovy Vary 1994
GRAND PRIX - C.I.F.F.T., Vídeň 1994
STŘÍBRNÝ KVĚT - TOURFILM 97, Karlovy Vary 1997
ZLATÁ MEDAILE - MEFEST Zlatibor 1997
ZLATÁ MEDAILE - Varese Film Festival, Italy 1997
ČESTNÉ UZNÁNÍ - FESTIVAL DES FESTIVALS, Vídeň, 1997
ZLATÁ PECKA 1997 – Praha 1997
BRONZOVÝ KOMPAS - ITB Berlin, 1998
STŘÍBRNÝ KVĚT - TOURFILM 2000, multimédia, Karlovy Vary
BEST CZECH MULTIMEDIA 2001
NEJLEPŠÍ DOKUMENT ROKU 2001 (ELSA), cena České filmové a televizní akademie
1. CENA ARTS & FILM 2005
GRAND PRIX ARTS & FILM 2006
TRILOBIT Čestné uznání FITES 2006
CENA „ČESKÉ INSPIRACE“ ARTS & FILM 2007
BEST CAMERA - TOURFILM 2007 

 
"Žádný z mých filmů by nevznikl bez pomoci mých přátel"
"I wouldn´t have made any of my films without a little help of my friends."

Martin Suchánek

Klikněte pro vstup do ukázek filmů / Click to enter previews

         
Martin Suchánek je režisér a scénárista řady dokumentárních filmů. Výběr z nich najdete níže. / Martin Suchánek is a film director and, at the same time, an author of an dozens of documentary and artistic films. As an example the following ones are selected below.

 

 

2011  

PŘÍBĚH RODINNÉ OPERY / FAMILY OPERA STORY ČESKÁ TELEVIZE/ BVA INTERNATIONAL
(Dokument o vzniku a znovuuvedení svatební opery Giuseppe Scarlattiho Dove e Amore e Gelosia z roku 1768 / Documentary about wedding opera by Giuseppe Scarlatti Dove e Amore e Gelosia, composed 1768)

2010  

SVATÝ VÁCLAV - SVĚTEC,  KNÍŽE, LEGENDA / SAINT WENCESLAS - SAINT, DUKE, LEGEND, Fineart Film & Design
(dokument  / documentary)

2009  

Nedokončeno / In progress
MŮJ OTEC GRAFIK / MY FATHER LITHOGRAPHER, Fineart Film & Design
(dokument a životě a díle Vladimíra Suchánka / documentary about life and work
of Vladimír Suchánek)

 
2007   JAK NEKONEČNĚ TĚ MÁM RÁD / ENDLESS IS MY LOVE TO YOU, Fineart Film & Design  
2006   KRAJINA TAJEMSTVÍ / MYSTERY LANDSCAPE, Active Partners, Fineart Film & Design
2005  

TERRA MUSICA 
(znělka a design formátu TV pořadu České televize / jingle and design of TV programme)
ADIEU MOZART, BVA International / Obecní dům
USKUTEČNĚNÁ UTOPIE / UTOPIA MADE REAL (3D film)

2004  

VÁCLAV TALICH  – SEBEVĚDOMÍ A POKORA / SELFCONFIDENCE AND HUMBLENESS, BVA International , Obecní dům,
Česká filharmonie. DVD published by Supraphon.
ECCE HOMO – BEDŘICH SMETANA, BVA International / Obecní dům

2003   SOUZNĚNÍ HUDBY S ČASEM / HARMONY OF TIME AND MUSIC, FOK/ BVA International
2002  

CESTA ŽIVOTEM / THE WAY THROUGH LIFE, BMC/Transgas
A. SCARLATTI: L´AMOR GENEROSO, NHK Tokio/BVA International
(barokní opera v zámeckém divadle Český Krumlov - Barogue Opera in Český Krumlov Castle Theatre)

2001  

JSME TAM, KDE NÁS POTŘEBUJETE / WE ARE WHERE YOU NEED US,  Mirage Studios
ANTONÍN DVOŘÁK – DEO GRATIAS, BVA International
(vysílaly  / broadcasted on: BBC, Arte, ORF, Bayerische Rundfunk, ČT, Classica, NHK Tokyo, ARD, Televisione Svizzera,
VRT Belgie, NRT Norway, RTV Slovenia and many more. DVD published by Supraphon.

2000  

LEGENDA JMÉNEM KUBELÍK / KUBELÍK THE LEGEND, BVA International / Česká televize
(film vysílala japonská NHK, vyšlo v Japonsku na DVD / broadcasted by NHK Tokio, published on DVD in Japan)
PRAHA – STROJ ČASU / PRAGUE - TIME MACHINE, Praha 2000 & Avant Bozell & JRM
(multimediální CD - ROM)
TOP SECRET, Luxor/Ahold
BANKA SVÉ ZEMĚ / BANK OF ITS COUNTRY, Filmservice Productions
(multivizuální program pro muzeum ČNB / multimedia programme for Museum of Czech Central Bank)
INTERNATIONAL MONETARY FUND,
(TV znělka / TV Jingle)

1999  

HIC SUNT LEONES, Filmservice Productions

1998  

STOJÍME PŘI VÁS / WE STAND BY YOU
650LET UNIVERSITY KARLOVY / 650 YEARS OF CHARLES UNIVERSITY
(
koncepce a kreativní řešení oslav / concept and creative solution)

1997  

SECESNÍ INSPIRACE / ART NOUVEAU INSPIRATION, BVA International / ČT
CESTA ZA SLUNCEM / THE WAY TO THE SUN (multivizuální program), JMB

1996  

SPIRIT OF the CZECH REPUBLIC, Avant Bozell / ČCCR
(cyklus čtyř filmů / a series of four films)
BLÁZNIVÍ VYNÁLEZCI  / CRAZY INVENTORS, ČT

1995  

EGO, MGB & ČT
(několik dílů dokumentárního cyklu / several co-parts of a documentary series)

1994   BIG BANG, Avant Bozell / Point Productions
1993  

JAK SE TOČILA PRIMA SEZÓNA / ABOUT THE PRODUCTION OF „FINE SEASON“
 Etamp Film Productions / ČT
DAWN OF THE CZECH REPUBLIC, Avant Bozell / ČCCR

1992  

OPERNÍ FESTIVAL VALTICE /  VALTICE OPERA FESTIVAL, Etamp Film Productions
BANGKOK, JAKARTA, SINGAPORE, Avant Bozell
GOTICKÝ KENTAUR S BAROKNÍ HLAVOU 
 /  GOTHIC  CENTAUR WITH A BAROQUE HEAD
Avant / Ministerstvo průmyslu a obchodu

1991  

JAK SE TOČIL TANKOVÝ PRAPOR  / MAKING OF TANK BATALLION, Space Films
BREAKING THE MOLD, Rock Creek Productions, Washington, D.C.
(spolupráce na scénáři a režie české části)
ANTONÍN DVOŘÁK, Avant / Ministerstvo průmyslu a obchodu

1989   MOLTO ADAGIO, Krátký Film
1988  

ODRAZY JIŽNÍ MORAVY / REFLEXES OF SOUTHERN MORAVIA, Krátký Film Praha
OBCHOD, MÓDA A KONTRAKTY / BUSINESS, FASHION & CONTRACTS, Krátký Film Praha

1987  

CHEZACARB EC, Krátký film Praha
CYTOSTATIKA A DIAGNOSTIKA / CYTOSTATICS AND DIAGNOSTICS, Merkur
JUBILEUM 
/ THE JUBILEE, Krátký Film Praha
PŘISTÁNÍ NA ZEMI / LANDING ON EARTH, Merkur
HORSES FROM CZECHOSLOVAKIA, Krátký Film Praha

1986  

PODOBY POUTĚ / SHAPES OF PILGRIMAGE, Krátký Film Praha
PŘESTUPNÍ STANICE / TROUGH STOP, Krátký film Praha
PASŤÁK JE DŮM  / A DIAGNOSTIC HOUSE IS A HOME AS WELL, Krátký film Praha

1985   VYPRÁVĚNÍ O KEJDĚ / STORY OF BIOTECHNOLOGY, Krátký film Praha
1984   KDE SE RODÍ TALENT / WHERE THE TALENT IS BEING BORN, ČST
1983   OTEC, SYN A KÁMEN / FATHER, SON AND THE STONE, FAMU