Prvním krokem při návrhu webu je systémová analýza, která stanoví potřeby, definuje požadovanou funkčnost a strukturu stránek. Následuje grafický návrh a samotná konstrukce, za použití nejvhodnějších technologií a nástrojů. Oblíbenou variantou jsou cenově dostupné "redakční" web systémy, kde si klient sám mění obsah i strukturu stránek prostřednictvím jednoduchého a intuitivního ovládání.

The first step of web designing is the systematic analysis, which determines the needs, defines the requested functionality and the www.pages structure. Then the graphical suggestion follows and, finally, the construction itself with the help of the most suitable technologies and tools. Our favourite choice goes hand in hand with  reasonable prices and user-friendly, adaptable web systems, in which the client is enabled to change the content of the web pages structure through the help of a simple and intuitive mastering.

 
Click for preview in a new window / Klikněte pro náhled v novém okně